Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 54.
Signatura: 7
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Baronet, 1995
Signatura: 943.7
Klíčová slova: feudalismus, Čechy, středověk, 12. stol., 13. stol., 14. stol., 15. stol., 16. stol., historie a vývoj, minulost, Přemyslovci (rod), Lucemburkové (rod), Karel IV. , 1316-1378 král český, husité, Jagellovci (polská dynastie), České země, 1197-1526, Přemysl Otakar I. , 1155-1230, Habsburkové (rod panovnický), panovníci čeští, Hus, Jan, 1371-1415, husitství, Jiří z Poděbrad, 1420-1471 č. král, české dějiny, 1526, bitvy, výzbroje, vladaři, Lipany, Přemysl Otakar II., 1233-1278, Václav II. , 1271-1305 král český, Hus, Jan, 1371-1415, Morava (Česko), 12. -16. stol., Jan Žižka z Trocnova, 1360?-1424 vojevůdce, církev, novověk, 13. -16. stol., reformace, 13. -15. stol., králové, Braniboři v Čechách, husitské hnutí, pečetě, Jagellonci, Moravské pole, Praha (Česko), císařství, Kostnice, Holý, Prokop, 1390?-1434? vojevůdce, Basilej (Švýcarsko), Václav I. Svatý, 907-929 kníže český, starověk, pozdní středověk, Zlatá bula sicilská, gotika, rytíři, Římská říše, věnná města, Dvůr Králové nad Labem, města česká, řemesla, lokátoři, osídlování, měrné jednotky, Rudolf I. Habsburský, 1218-1291, nerostné bohatství, bohatství, těžba, drahé kovy, Kutná Hora (město), Václav III. , 1289-1306 král český, Jindřich Korutanský, 1265-1335, Dalimilova kronika, Eliška Přemyslovna, 1292-1330 královna, Machault, Guillaume de, 1300-1377 básník, šlechtické rody, móda, zbraně, zbroje, Kresčak (bitva), gotická kultura, církevní moc, architektura, Univerzita Karlova, Anna Falcká, 1329-1353 č. královna, Anna Svídnická, 1339-1362 č. královna, Majestas Carolina (zákoník), Václav IV. , 1361-1419 král český, Eliška Pomořanská, 1347-1393 královna, Žofie Bavorská, 1376-1425 královna, pražské groše, katolická církev, odpustky, defenestrace(svržení z okna), Tábor (město), vojenství, Vítkov (Praha), Sudoměř, husitské bitvy, Želivský, Jan, zemř. 1422 kazatel, spanilé jízdy, 1434, 30. květen, kacíři, kališníci, kompaktáta (ujednání), křižáci (rytíři němečtí), Poděbrady, knihtisky, Gutenberg, Johannes, ca1397-1468, Chelčický, Petr, ?-po 1450 myslitel, Jednota bratrská, školství, Vladislav II. Jagellovský, 1456-1516 čes. král, Hasištejnský z Lobkovic, Bohuslav, 1461-1510 básník, Kornel ze Všehrd, Viktorín, 1460-1520 humanista, privilegia, Ludvík Jagellonský, 1506-1526, Moháč (Maďarsko), 1526, 29. srpen, osobnosti české, poměry kulturní, historické události, populárně-naučná literatura, svatý Jan Nepomucký, ca 1340-1393, Jan Nepomucký (kněz a mučedník, dějiny a kultura, bitva u Lipan (1434), kulturní dějiny, války, erby, korunovační klenoty, klenoty korunovační
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Baronet, 1994
Signatura: 943.7
Klíčová slova: Čechy, historie, dějepis, Habsburkové (rod panovnický), 17. stol., renesance, 16. stol., 16. -17. stol., Rudolf II., 1552-1612 český král, panovníci čeští, absolutismus, české dějiny, 1526-1627, defenestrace(svržení z okna), Praha (Česko), České země, umění, pražská defenestrace, historické události, přehledy, vladaři, poměry, církev, Maxmilián II. Habsburský, 1527-1576 č. král, Matyáš Habsburský, 1557-1619 císař, Fridrich V. Falcký, 1596-1632 zimní král, 1526, Bílá hora (Praha), 1627, doba pobělohorská, pobělohorská doba, ČSR, výklady, popravy, 1621, Staroměstské náměstí, Morava (Česko), stavovské povstání, příručky, Jagellovci (polská dynastie), Slezsko (ČR), bitva na Bílé hoře (1620), bitvy, průvodce, středověk, feudalismus, osobnosti české, politické osobnosti, náboženské poměry, kulturní vývoj, vyprávění, novověk, učebnice středních škol, střední školy, základní školy, historický vývoj, stavovské povstání české, revolty, šlechtici, česká šlechta, Komenský, Jan Amos, 1592-1670 č. pedagog, Lobkowiczové (rod knížecí), Rudolf I. Habsburský, 1218-1291, stavy, 1562-1620, bitva u Moháče (1526), český trůn, husitství, králové, politický vývoj, hospodářský vývoj, státní zřízení, společenský vývoj, třicetiletá válka 1618-1648, vývoj, emigrace, móda, vyučování, Luther, Martin, 1483-1546 reformátor, čarodějnictví, kacířství, rebelie, rebelové, jezuité, architektura, stavby, řemesla, alchymie, přístroje, hvězdářství, Kepler, Johannes, 1571-1630 astronom, Rožmberkové (rod šlechtický), Petr Vok z Rožmberka, 1539-1611, luteráni, Majestas Carolina (zákoník), žoldnéři, pasovští (žold. vojsko), zbroje, zbraně, konfiskace, války, oděvy, chronologie
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]