Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 28.
Signatura: 94(100)
Klíčová slova: dějiny, encyklopedie, středověk, feudalismus, Asie, Evropa, Austrálie, Čína, Tibet, Indočína, Korea, Japonsko, Indie, Hunové, náboženství, taoismus, buddhismus, Turci, dynastie, Tchang, stavy, literatura, filozofie, Vietnam, vlastnictví, kmeny, Guptovci, státy, Západořímská říše, Germáni, Slované, stěhování národů, křesťané, Byzantská říše, Východořímská říše, hnutí, Írán, Sasánovci, politika, zahraniční politika, reformy, Arábie, islám, Střední Asie, Zakavkazsko, Frankové, Meroveovci, Sálský zákoník, rody, Karel I. Veliký - franský král, římský císař, ca 742-814, Karlovci (rod), rolníci, Francie, Německo, Sasové, papežové, císaři, králové, Ostrogóti, Langobardi, Sicílie, Anglie, Skandinávie, Anglosasové, Dánové, nevolnictví, Dánsko, Norsko, Švédsko, Normané, kultura, Španělsko, Vizigóti, Svébové, Arabové, reconquista, Asturie, Kastilie (Španělsko), León, Aragonie (Španělsko), Katalánsko (Španělsko), Paulikiáni, Bulharsko, Bogomilské hnutí, Chorvati, Slovinci, Polabí (Česko), Češi, Moravané, Slováci, Kyjevská Rus, Vladimír Monomach, Clunyjské hnutí, řemesla, obchody, Ujgurové, Kitanové, Khmerové (Kambodža), Barma, Pugam, šógunové, kasty, hinduismus, cechy, peněžnictví, křižácké výpravy, výpravy, Sýrie, Palestina, školy, studenti, poezie, rytíři, architektura, výtvarné umění, Paříž (Francie), univerzity, Irsko, Wales, Skotsko, parlamenty, Pomořany, Pobaltí, Řím (Itálie), katolíci, Papežská kurie, Portugalsko, Chorvatsko, Čechy (Česká republika), Polsko, Uhersko, Valašsko (Česko), Moldavsko, Sedmihradsko, Halič, Volyně, Rusko, Uzbekové, Samánovci, Arménie, Buchara, Ázerbájdžán, Seldžukové, Egypt, Mongolsko, Čingischán, 1155(?)-1227, chánové, Siam, sultanáty, války, Tataři, renesance, dělníci, humanismus, Petrarca, Francesco 1304-1374, Boccaccio, Giovanni, 1313-1375, Florencie (Itálie), stoletá válka, 1337-1453, Viklef, Jan, Ball, John, 1923-, Cad, Jack, válka růží, 1455-1485, Kalmarská unie, reformace, husitství, Hus, Jan, ca 1371-1415, Kostnice (Německo), koncil, husité, kališníci, táborité, pikarti, Tábor (Čechy), bitvy, Kilikie, Kypr, Osmané, Cařihrad, Zlatá horda
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 94(100)
Klíčová slova: dějiny, 17. stol., encyklopedie, 16. stol., renesance, kolonizace, reformace, kapitalismus, 18. stol., Evropa, Asie, Afrika, Amerika, Indonésie, technika, výroba, průmysl, manufaktury, národnosti, Ghana, Mali, Songhaj, Kongo, Monomotapa, Arábie, sultanáty, Severní Amerika, Indiáni, kmeny, prérie, Kalifornie (USA), střední Amerika, Jižní Amerika, Mexiko, Ohňová země, pampy, Mayové (indiáni jihoameričtí), Aztékové, Čibčové, Kečuové, Inkové, objevy, zámořské objevy, mořeplavci, Indie, Dálný východ, zeměpis, Itálie, Machiavelli, Niccolo, 1469-1527, Sicílie, povstání, Austrálie, Leonardo da Vinci, 1452-1519, Santi, Raffaello, 1483-1520, Michelangelo Buonarroti, 1475-1564, Ariosto, Ludovico, 1474-1533, humanismus, Tasso, Torquato, Benátky (Itálie), divadla, filozofie, Cardano, Girolamo, Telesio, Bernardino, Bruno, Giordano, 1548-1600, Vanini, Lucilio, Německo, selská povstání, války, církev, katolíci, spory, rytíři, měšťané, literatura, Luther, Martin, 1483-1546, Münzer, Tomáš, politika, Münsterská komuna, Frank, Sebastian, Zwingliánství, kalvinismus, Švýcarsko, kantony, Ženeva (Švýcarsko), Kalvín, Jan, 1509-1564, jezuité, Papežská kurie, kurie, Francie, absolutismus, buržoazie, šlechta, občanské války, hugenoti, monarchie, Richelieu, Armand Jean Du Plessis, duc de, 1585-1642, Marot, Clément, Rabelais, Francois, 1494-1553, Plejáda, publicistika, Bodin, Jean, 1530-1596, umění, architektura, Descartes, René, 1596-1650, klasicismus, realismus, de Bergerac, Cyrano, výtvarné umění, Španělsko, Karel I. Franz Josef, rakouský císař, 1887-1922, Valencie, Mallorca, Filip II. (1527-1598), třicetiletá válka, 1618-1648, Cervantes y Saavedra, Miguel de, 1547-1616, Vega, Lope de, 1562-1635, Calderón de la Barca, Pedro, Velázques, Diego Rodriquez, dramata, malířství, Nizozemsko, Holandsko, vestfálský mír, Brueghel, Pieter, 1525-1569, Flandry (Belgie), Vlámsko, Rubens, Petrus Paulus, 1577-1640, Rembrandt, Harmensz van Rijn, 1606-1669, Anglie, rolníci, vyvlastňování, obchody, Tudorovci (rod), Skotsko, Irsko, utopie, Moore, Thomas, 1478-1535, Shakespeare, William, 1564-1616, Skandinávie, Dánsko, Švédsko, Finsko, Norsko, Island, Rakousko, Habsburkové (rod), Ferdinand I. Habsburský, římskoněmecký císař, 1503-1564, Čechy (Česká republika), Uhersko, Balkán, Sedmihradsko, Turci, kultura, Osmanská říše, Moldavsko, Valašsko (Česko), Polsko, velkostatky, Ukrajina, Bílá Rus, Litva, Lotyšsko, Estonsko, řemesla, města, Moskva (Rusko), Rusko, centralizace, reformy, Bolotnikovovo povstání, intervence, Stolbovský mír, Deulinské příměří, Smolenská válka, Safíjovci, Írán, Kavkaz, Střední Asie, Kazachstán, Kirgizové, Sýrie, Egypt, Libanon, Afrika, dynastie Ming, Madjapahit, Bantam, Japonsko, Tokugawa , 1542-1616, Korea, Mandžusko, kolonie, Východoindická společnost, vědy, přírodní vědy, rozvoj, astronomie, fyzika, matematika, Erasmus Rotterdamský, 1466-1536, Akbar Veliký, alba, Aristotelés, 384-322 př. Kr., Bacon, Francis, 1561-1626, Godunov, Boris Fedorovič, ruský car, ca 1552-1605, Ivan IV., Hrozný, 1530-1584, Jindřich IV. Navarský, 1553-1610, Karel V., římskoněmecký císař, 1500-1558
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]