Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-12 z celkem 12.
Signatura: 94(100)
Klíčová slova: dějiny, 17. stol., 18. stol., encyklopedie, Evropa, Asie, Amerika, Austrálie, feudalismus, kapitalismus, buržoazie, ekonomie, průmysl, obchody, politika, revoluce, Anglie, šlechta, Jakub I., anglický král, 1566-1625, puritánství, povstání, absolutismus, parlamenty, války, občanské války, independenti, levelleři, presbyteriáni, Irsko, diggeři, Skotsko, převraty, Jakub II., ekonomie, filozofie, literatura, Holandsko, Spinoza, Benedictus de, 1632-1677, Francie, duchovní život, řemesla, manufaktury, Ludvík XIV., francouzský král, 1638-1715, Colbert, Jean Baptiste, katolíci, Švédsko, Karel X., panovníci, králové, Rusko, Sibiř (Rusko), carové, Razin, Stěpan, sněmy, divadla, architektura, malířství, Ukrajina, Oceánie, kolonie, Osmanská říše, Balkán, Arábie, Turecko, Egypt, Sýrie, Libanon, Irák, wahhábismus, kultura, Safíjovci, Kazachstán, Kirgizové, Mughalská říše, šáhové, sikhové, džátové, Pandžáb, Indie, Afgánci, Bengálsko, Čína, Mandžusko, Tasmánci, Melanésie, Polynésie, Mikronésie, kolonizátoři, drancování, Severní Amerika, otroci, Petr I. Veliký, 1672-1725, reformy, Lomonosov, Michail Vasiljevič, 1711-1765, Německo, knížectví, Prusko, Braniborsko (Německo), nevolnictví, osvícenství, náboženství, Winckelmann, Johann Joachim (1717-1768), Lessing, Gotthold Ephraim, Herder, Johann Gottfried, Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832, Schiller, Friedrich, 1759-1805, Kant, Hermann, habsburská monarchie, Rakousko, Čechy (Česká republika), Uhersko, patenty, Marie Terezie, česká a uherská královna, císařovna, choť Františka Štěpána I., římskoněmeckého císaře, 1717-1780, Polsko, průmyslová revoluce, toryové, whigové, technika, strany, politika, Spojené státy americké (USA), vznik, Indiáni, černoši, plantáže, kongresy, nezávislost, Law, John, církev, desátky, továrny, doprava, stavy, Ludvík XV., francouzský král, 1710-1774, Meslier, Jean, Montesquieu, Charles Louis de, 1689-1755, Voltaire, Francois Marie de Arouet, 1694-1778, Rousseau, Henri, 1844-1910, materialisté, fyziokraté, rovnostářství, Itálie, Španělsko, Portugalsko, papežové, jezuité, inkvizice, čarodějnické procesy, procesy, svobodní zednáři, Skandinávie, osvícenství, sedmiletá válka, Pugačov, Jemeljan Ivanovič, revolucionáři, Radiščev, Alexander Nikolajevič, přírodní vědy, Newton, Isaac, Sir, 1643-1727, Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1646-1716, astronomie, vesmír, fyzika, elektřina, objevy, chemie, geologie, biologie, embryologie
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]