Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 52.
Signatura: 821.162.3
Klíčová slova: literatura, tendence, vývoj, Čechy, Slovensko, svět, starověk, antika, Řecko, Řím, latina, středověk, písemnictví, staroslověnština, poezie, lyrika, epika, gotika, Hus, Jan, Chelčický, Petr, humanismus, renesance, Itálie, Francie, Dante, Alighieri, Petrarca, Francesco, Boccaccio, Giovanni, Chaucer, Geoffrey, Shakespeare, William, Vega, Lope de, Blahoslav, Jan, Komenský, Jan Amos, baroko, lidová, slovesnost, klasicismus, osvícenství, národní obrození, divadla, divadelní hry, próza, Dobrovský, Josef, romantismus, Rousseau, Jean Jacque, Goethe, Johann Wolfgang von, rukopisy, Jungmann, Josef, Palacký, František, Šafařík, Pavel Josef, Kollár, Jan, Čelakovský, František Ladislav, Rusko, Polsko, Německo, Scott, Walter, Hugo, Victor, Stendhal, Mácha, Karel Hynek, Tyl, Josef Kajetán, Erben, Karel Jaromír, Štúr, Ĺudovít, Chalupka, Samo, Botto, Ján, Sládkovič, Andrej, Gogol, Nikolaj Vasiljevič, Havlíček Borovský, Karel, Němcová, Božena, Májovci, Hálek, Vítezslav, Světlá, Karolína, Arbes, Jakub, Neruda, Jan, Ruchovci, Čech, Svatopluk, Sládek, Josef Václav, Vrchlický, Jaroslav, Zeyer, Julius, Jirásek, Alois, Třebízský, Václav Beneš, realismus, Dickens, Charles, Balzac, Honoré de, Zola, Emile, Tolstoj, Lev Nikolajevič, Dostojevskij, Fjodor M., Ibsen, Henrik, Rais, Karel Václav, Baar, Jindřich Šimon, Hviezdoslav, Pavol Országh, Kukučín, Martin, symbolismus, impresionismus, expresionismus, dekadence, naturalismus, Baudelaire, Charles, Verlaine, Paul, Rimbaud, Arthur, Čechov, Anton Pavlovič, Wilde, Oscar, moderna, secese, Šalda, František Xaver, Machar, Josef Svatopluk, Sova, Antonín, Březina, Otokar, Dyk, Viktor, Toman, Karel, Šrámek, Fráňa, Bezruč, Petr, Mrštík, Alois, Mrštík, Vilém, Čapek Chod, Karel Matěj, Jesenský, Janko, spisovatelé, díla, 19. stol., 1. pol., 20. stol.
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Via Facti, 1998
Signatura: 943.7
Klíčová slova: příručky populárně-naučné, 19. stol., České země, země české, 1815-1867, Metternich, K.W.N.L., 1773-1859 kníže, biedermeier (umělecký směr), monarchie, 1848, revoluce, spory, národnostní otázky, Němci, Češi, Rakousko-Uhersko, Habsburkové (rod panovnický), císařství, absolutismus, Čechy (Česko), napoleonské války, Rakousko, Bach, Alexandr, 1813-1893 baron, ministři, panovníci, František Josef I., 1830-1916, demonstrace, politika, reformy, války napoleonské, František II. (I.), 1768-1835 císař něm.., Napoleon I. Bonaparte, 1769-1821, historie, 19.stol., 1.pol., Morava (Česko), události, osobnosti, Josef II. , 1741-1790, česká historie, bitva u Waterloo (1815), 1815, povstalci, minulost země, toulky, císařové, Alžběta Amálie Evženie (Sissi), Havlíček Borovský, Karel, 1821-1856 básník, poválečná doba, bitva u Lipska (1813), bitva u Waterloo (1815), Prusko, policie, konfidenti, cenzura, Marie Terezie, 1717-1780, dělnická hnutí, habsburská monarchie, Palacký, František, 1798-1876 historik, Slovanský sjezd (1848), Šafařík, Pavel Josef, 1795-1861, studentské bouře, barikády, Radecký z Radče, J.J.V., 1766-1858, parlamenty, sněmovny, Viktorie, 1819-1901 brit. královna, ústavy, 1861, Napoleon I. Bonaparte, 1769-1821, Evropa, národní obrození, obrozenci, společnost, život, situace, vlády, pády, umění, monografie, Schwarzenberkové (rod šlechtic, Německo, Praha (Česko), 18. -19. stol., konstituce, 18. stol., české dějiny, přeměny, feudalismus, občanská společnost, nábytek, korunovace, Francie, volební právo, nacionalismus, vztahy česko-německé, povstání, Kroměříž(město), sněmy, císařovny, Alžběta, Sissi(císařovna rakouská), Schratt, Katharina, 1855-1940, novináři, Brixen (Bressanone), kultura, spisovatelé, František I. Rakouský, Žofie Bedřiška, 1805-1872 arciv, Bachův absolutismus, Itálie, robota, industrializace, národnostní hnutí, dějiny, Kolowrat, František Antonín, 1778-1861 šlechtic, Schwarzenberg, Felix, 1800-1952, ústavy, Česká republika, Zaháňská, Kateřina Vilemína, kněžna, 1781-1839, 1815, 21. červen, četníci, svatodušní bouře, Vídeň, Slezsko (ČR), kulturní dějiny, vyprávění, kroměřížský sněm 1848-49, oděvy, základní školy, střední školy, Metternich (rod šlechtický), osvícenství, dokumenty historické, prusko-rakouská válka, válka prusko-rakouská 1866, parlamenty, dualismus, Československo, historická literatura, vynálezy, hudba, skladatelé, divadla, noviny, malíři, vynálezci světoví, Marie Anna Sardinská-Savojská
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]