Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 36.
Signatura: 821.162.3
Klíčová slova: literatura, tendence, vývoj, Čechy, Slovensko, svět, starověk, antika, Řecko, Řím, latina, středověk, písemnictví, staroslověnština, poezie, lyrika, epika, gotika, Hus, Jan, Chelčický, Petr, humanismus, renesance, Itálie, Francie, Dante, Alighieri, Petrarca, Francesco, Boccaccio, Giovanni, Chaucer, Geoffrey, Shakespeare, William, Vega, Lope de, Blahoslav, Jan, Komenský, Jan Amos, baroko, lidová, slovesnost, klasicismus, osvícenství, národní obrození, divadla, divadelní hry, próza, Dobrovský, Josef, romantismus, Rousseau, Jean Jacque, Goethe, Johann Wolfgang von, rukopisy, Jungmann, Josef, Palacký, František, Šafařík, Pavel Josef, Kollár, Jan, Čelakovský, František Ladislav, Rusko, Polsko, Německo, Scott, Walter, Hugo, Victor, Stendhal, Mácha, Karel Hynek, Tyl, Josef Kajetán, Erben, Karel Jaromír, Štúr, Ĺudovít, Chalupka, Samo, Botto, Ján, Sládkovič, Andrej, Gogol, Nikolaj Vasiljevič, Havlíček Borovský, Karel, Němcová, Božena, Májovci, Hálek, Vítezslav, Světlá, Karolína, Arbes, Jakub, Neruda, Jan, Ruchovci, Čech, Svatopluk, Sládek, Josef Václav, Vrchlický, Jaroslav, Zeyer, Julius, Jirásek, Alois, Třebízský, Václav Beneš, realismus, Dickens, Charles, Balzac, Honoré de, Zola, Emile, Tolstoj, Lev Nikolajevič, Dostojevskij, Fjodor M., Ibsen, Henrik, Rais, Karel Václav, Baar, Jindřich Šimon, Hviezdoslav, Pavol Országh, Kukučín, Martin, symbolismus, impresionismus, expresionismus, dekadence, naturalismus, Baudelaire, Charles, Verlaine, Paul, Rimbaud, Arthur, Čechov, Anton Pavlovič, Wilde, Oscar, moderna, secese, Šalda, František Xaver, Machar, Josef Svatopluk, Sova, Antonín, Březina, Otokar, Dyk, Viktor, Toman, Karel, Šrámek, Fráňa, Bezruč, Petr, Mrštík, Alois, Mrštík, Vilém, Čapek Chod, Karel Matěj, Jesenský, Janko, spisovatelé, díla, 19. stol., 1. pol., 20. stol.
[Loading...]
Dostupné
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Bonus Press, 1993
Signatura: 943.7
Klíčová slova: dějepis, historický vývoj, Keltové, Germáni, Slované, Velká Morava, Přemyslovci (rod), středověk, pravěk, starověk, Kosmas, ca 1045-1125 dějepisec, příručky, Čechy, Morava (Česko), Říše velkomoravská, České země, osídlení, pověsti, panovníci, kroniky, doba kamenná, 12. stol., Velkomoravská říše, osídlování, Cyril(Konstantin), výklady populární a ilustrace, státnost, doba železná, nálezy archeologické, archeologické nálezy, populárně-naučná literatura, minulost země, Český stát, 1197, Přemysl Otakar I. , 1155-1230, křesťanství, kmeny, náboženství, doba bronzová, pravěk-12. stol., vývoje, králové, markrabství moravské, stěhování národů, Soběslav I., ca 1086-1140 kníže, Metoděj a Cyril, kultura, mince, velký třesk, křížové výpravy, národy, věrozvěstové, česká historie, do 12. stol., svatý Václav, knížata, Vratislav II. , 1031-1092 český kníže, literatura staroslověnská, nejstarší doba, prehistorie, svatý Konstantin-Cyril, svatý Metoděj, markrabí moravští, poč. -12. stol., politický vývoj, hospodářský vývoj, společenský vývoj, kulturní vývoj, zemědělci, zemědělství, praotec Čech, Říp(hora), Sámova říše, Soběslav II. (1128-1180), raný středověk, hradiště, církevní moc, světská moc, románská architektura, Praha (Česko), řemesla, středověké legendy, zbraně, obléhací stroje, dějiny, Slezsko (ČR), vladaři, politici, osobnosti české, migrace, české dějiny, Konstantin(Cyril), 827-869 byz. učenec, Metoděj(svatý), dějiny české, státnosti, vývoj hospodářský, kulturní a, 0000-12. stol., Slovensko, Cyril a Metoděj, Břetislav I., 1003-1055, Vladislav II. , 1110-1174král český
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Orbis, 1976
Signatura: 82-95
Klíčová slova: literatura, Čechy, učebnice, dějiny, průvodce, osobnosti, Československo, česká, vznik, do r. 1948, období, charakteristiky, spisovatelé, dílo, Morava (Česko), Slovensko, encyklopedie, 14. -20. století, staročeská, Alexandreis, Dalimilova kronika, počátky, středověk, 19. -20. století, 20. -40. léta, lidová slovesnost, staroslověnština, latina, novověk, 20. století, vývoj, směry, rozbory, životopisy, přehledy, lidová, slovesnost, prózy, poezie, drama, průvodce, literární, písemnictví, staroslověnské, Májovci, lumírovci, obrození, moderna, kroniky, socialismus, básníci, dramatici, husitství, 1. světová válka, 1914-1918, 20.stol., 1.pol., národní, slovníky, věda, čeští, satira, dějiny literatury, humanismus, národní obrození, kultura, společnost, památky, vzdělanost, latinské, 14. století, feudalismus, satiry, Hus, Jan, 1371-1415, měšťanstvo, protireformace, Komenský, Jan Amos, noviny, divadla, Jungmann, Josef, 1773-1847, Palacký, František, 1798-1876, Šafařík, Pavel Josef, Rukopisy, Kollár, Ján, Čelakovský, František Ladislav, romantismus, Mácha, Karel Hynek, 1810-1836, Erben, Karel Jaromír, 1811-1870, Tyl, Josef Kajetán, 1808-1856, Němcová, Božena, 1820-1862, Havlíček, Karel, Neruda, Jan, 1834-1891, Hálek, Vítězslav, Světlá, Karolina, Stašek, Antal, 1843-1931, Arbes, Jakub, ruchovci, Čech, Svatopluk, Vrchlický, Jaroslav, Zeyer, Julius, Sládek, Josef Václav, Jirásek, Alois, 1851-1930, Winter, Zikmund, Rais, Karel Václav, Holeček, Josef, česká moderna, kritika, Machar, Josef Svatopluk, Bezruč, Petr, 1867-1958, Hašek, Jaroslav, proletářská, Čapek, Karel, 1890-1938, Nezval, Vítězslav, 1900-1958, Halas, František, realismus, Čapek-Chod, Karel Matěj, Herben, Jan, Hynek z Poděbrad, Mrštík, Alois, Sova, Antonín, 1864-1928, Svobodová, Růžena, 1868-1920, literatura česká
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]