Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 27.
Nakladatelské údaje: Praha : Baronet, 1995
Signatura: 943.7
Klíčová slova: feudalismus, Čechy, středověk, 12. stol., 13. stol., 14. stol., 15. stol., 16. stol., historie a vývoj, minulost, Přemyslovci (rod), Lucemburkové (rod), Karel IV. , 1316-1378 král český, husité, Jagellovci (polská dynastie), České země, 1197-1526, Přemysl Otakar I. , 1155-1230, Habsburkové (rod panovnický), panovníci čeští, Hus, Jan, 1371-1415, husitství, Jiří z Poděbrad, 1420-1471 č. král, české dějiny, 1526, bitvy, výzbroje, vladaři, Lipany, Přemysl Otakar II., 1233-1278, Václav II. , 1271-1305 král český, Hus, Jan, 1371-1415, Morava (Česko), 12. -16. stol., Jan Žižka z Trocnova, 1360?-1424 vojevůdce, církev, novověk, 13. -16. stol., reformace, 13. -15. stol., králové, Braniboři v Čechách, husitské hnutí, pečetě, Jagellonci, Moravské pole, Praha (Česko), císařství, Kostnice, Holý, Prokop, 1390?-1434? vojevůdce, Basilej (Švýcarsko), Václav I. Svatý, 907-929 kníže český, starověk, pozdní středověk, Zlatá bula sicilská, gotika, rytíři, Římská říše, věnná města, Dvůr Králové nad Labem, města česká, řemesla, lokátoři, osídlování, měrné jednotky, Rudolf I. Habsburský, 1218-1291, nerostné bohatství, bohatství, těžba, drahé kovy, Kutná Hora (město), Václav III. , 1289-1306 král český, Jindřich Korutanský, 1265-1335, Dalimilova kronika, Eliška Přemyslovna, 1292-1330 královna, Machault, Guillaume de, 1300-1377 básník, šlechtické rody, móda, zbraně, zbroje, Kresčak (bitva), gotická kultura, církevní moc, architektura, Univerzita Karlova, Anna Falcká, 1329-1353 č. královna, Anna Svídnická, 1339-1362 č. královna, Majestas Carolina (zákoník), Václav IV. , 1361-1419 král český, Eliška Pomořanská, 1347-1393 královna, Žofie Bavorská, 1376-1425 královna, pražské groše, katolická církev, odpustky, defenestrace(svržení z okna), Tábor (město), vojenství, Vítkov (Praha), Sudoměř, husitské bitvy, Želivský, Jan, zemř. 1422 kazatel, spanilé jízdy, 1434, 30. květen, kacíři, kališníci, kompaktáta (ujednání), křižáci (rytíři němečtí), Poděbrady, knihtisky, Gutenberg, Johannes, ca1397-1468, Chelčický, Petr, ?-po 1450 myslitel, Jednota bratrská, školství, Vladislav II. Jagellovský, 1456-1516 čes. král, Hasištejnský z Lobkovic, Bohuslav, 1461-1510 básník, Kornel ze Všehrd, Viktorín, 1460-1520 humanista, privilegia, Ludvík Jagellonský, 1506-1526, Moháč (Maďarsko), 1526, 29. srpen, osobnosti české, poměry kulturní, historické události, populárně-naučná literatura, svatý Jan Nepomucký, ca 1340-1393, Jan Nepomucký (kněz a mučedník, dějiny a kultura, bitva u Lipan (1434), kulturní dějiny, války, erby, korunovační klenoty, klenoty korunovační
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]