Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-20 z celkem 51.
Signatura: 943.72
Klíčová slova: regionální literatura, vlastivěda, Skutil, Jan, Vyvlastnění velkostatků Černá Hora a Líšeň po roce 1945, Černá Hora, Jančálková, Blažena, Nástin dějin firmy K. & R. Ježek v Blansku do roku 1945, železárny, Blansko, Z počátků družstevního závodu Hlubna v Březině, Březina, těžba vápence, Hlubna Březina, chemický průmysl, Chalupa, Petr, Geografická inercie na příkladu strojírenských podniků na Blanensku, strojírenství, Adast Adamov, ČKD Blansko, Pernes, Jiří, Kniesovo muzeum Moravského krasu ve Sloupě, Moravský kras, Sloup, Knies, Jan, český archeolog, 1860-1937, Brychtová, Jana, Tvůrci umělecké litiny 19. století, umělecká litina, Grolich, Vratislav, Renesanční lapidárium rodiny Drnovských v Rájci a v Šoproni (MLR), Rájec-Jestřebí, Drnovice, Drnovští z Drnovic, náhrobní kameny, Bednářová, Věra, K upřesnění sporných údajů o pobytu Josefa Mánesa v Blansku, Mánes, Josef, český malíř, 1820-1871, Maděra, Edvard, K pozůstalosti poručíka Františka Slámy, speleologie, Mlateček, František, Maloplošná chráněná území okresu Blansko, chráněná území, Vaněčková, Ludmila, Úvaha nad změnami lesních porostů v oblasti Moravského krasu, lesnictví, Juránek, Slavomír, Vliv zemědělství na životní prostředí, zemědělství, ekologie, ochrana přírody, Urban, Jiří, Mezinárodní symposium k dějinám speleologie, K nedožitým osmdesátinám Ing. Františka Kohna, Kohn, František, technik, 1900-1980, náhrobní desky
[Loading...]
Dostupné
Signatura: 943.72
Klíčová slova: regionální literatura, vlastivěda, Smutný, Bohumír, Účast blanenských železáren na průmyslové revoluci ve lnářském průmyslu na Trutnovsku, Blansko, železárny, textilní průmysl, průmyslová revoluce, Grolich, Vratislav, Dělnické hnutí na okresech Blansko, Kunštát a Boskovice v letech 1886-1905 na stránkách Rovnosti, dělnické hnutí v Československu, bibliografie, deník Rovnost, Brychtová, Jana, Sklad blanenských železáren v Brně, Chalupa, Petr, Sídelní a demografická charakteristika města Blanska, Skutil, Jan, Význam Drahanské vrchoviny v rámci toponomastického a historickoarcheologického výzkumu, Drahanská vrchovina, jazykověda, zeměpisná jména, archeologie, Literatura faktu z muzea a archivu, Souchopová, Věra, Objev hutnických dílen z 8. století n. l. na Olomučansku, Olomučany, archeologické nálezy, středověk, hutnictví, Moravský kras, Juránek, Slavomír, Vliv rostlinné výroby na životní prostředí v Moravkém krasu, ekologie, ochrana přírody, zemědělství, Hrabětová-Uhrová, Anežka, Hloh (Crataegus L.) v Moravském krasu, botanika, rostliny, Slezák, Ladislav, Fosilní estavelly v Moravském krasu, jeskyně Kůlna, jeskyně Srnčí, hydrologie, Hypr, Dušan, Jeskynní úrovně v severní a střední části Moravského krasu, speleologie, Mariánská huť zdrojem malířovy inspirace, Kreibich, Vilém, malíř, 1884-1955, malířství, Mejzlík, Zdeněk, K Sáňkovým zápisům v kronice rudické školy, Rudice, geologie, Životní zastavení, Grolich, Vratislav, vlastivědný pracovník, 1931, Památce prof. dr. Skutila, Skutil, Josef, archeolog, 1904-1965, obyvatelstvo, počasí, meteorologie, ČKD Blansko, místní jména
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]