Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-2 z celkem 2.
Signatura: 94(100)
Klíčová slova: dějiny, encyklopedie, středověk, feudalismus, Asie, Evropa, Austrálie, Čína, Tibet, Indočína, Korea, Japonsko, Indie, Hunové, náboženství, taoismus, buddhismus, Turci, dynastie, Tchang, stavy, literatura, filozofie, Vietnam, vlastnictví, kmeny, Guptovci, státy, Západořímská říše, Germáni, Slované, stěhování národů, křesťané, Byzantská říše, Východořímská říše, hnutí, Írán, Sasánovci, politika, zahraniční politika, reformy, Arábie, islám, Střední Asie, Zakavkazsko, Frankové, Meroveovci, Sálský zákoník, rody, Karel I. Veliký - franský král, římský císař, ca 742-814, Karlovci (rod), rolníci, Francie, Německo, Sasové, papežové, císaři, králové, Ostrogóti, Langobardi, Sicílie, Anglie, Skandinávie, Anglosasové, Dánové, nevolnictví, Dánsko, Norsko, Švédsko, Normané, kultura, Španělsko, Vizigóti, Svébové, Arabové, reconquista, Asturie, Kastilie (Španělsko), León, Aragonie (Španělsko), Katalánsko (Španělsko), Paulikiáni, Bulharsko, Bogomilské hnutí, Chorvati, Slovinci, Polabí (Česko), Češi, Moravané, Slováci, Kyjevská Rus, Vladimír Monomach, Clunyjské hnutí, řemesla, obchody, Ujgurové, Kitanové, Khmerové (Kambodža), Barma, Pugam, šógunové, kasty, hinduismus, cechy, peněžnictví, křižácké výpravy, výpravy, Sýrie, Palestina, školy, studenti, poezie, rytíři, architektura, výtvarné umění, Paříž (Francie), univerzity, Irsko, Wales, Skotsko, parlamenty, Pomořany, Pobaltí, Řím (Itálie), katolíci, Papežská kurie, Portugalsko, Chorvatsko, Čechy (Česká republika), Polsko, Uhersko, Valašsko (Česko), Moldavsko, Sedmihradsko, Halič, Volyně, Rusko, Uzbekové, Samánovci, Arménie, Buchara, Ázerbájdžán, Seldžukové, Egypt, Mongolsko, Čingischán, 1155(?)-1227, chánové, Siam, sultanáty, války, Tataři, renesance, dělníci, humanismus, Petrarca, Francesco 1304-1374, Boccaccio, Giovanni, 1313-1375, Florencie (Itálie), stoletá válka, 1337-1453, Viklef, Jan, Ball, John, 1923-, Cad, Jack, válka růží, 1455-1485, Kalmarská unie, reformace, husitství, Hus, Jan, ca 1371-1415, Kostnice (Německo), koncil, husité, kališníci, táborité, pikarti, Tábor (Čechy), bitvy, Kilikie, Kypr, Osmané, Cařihrad, Zlatá horda
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]